Ders Dışı Egzersiz Yönetmeliği

Ders Dışı Egzersiz Yönetmeliği

Ders Dışı Egzersiz Yönetmeliği

Ders dışı egzersiz yönetmeliği; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda görev yapan öğretmenlerin ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilere ders dışı saatlerde egzersiz açma şartlarını düzenleyen yönetmeliktir. Her öğretmen egzersiz açamaz. MEB ders dışı egzersiz yönetmeliği 2019-2020 esaslarına göre gereli şartları sağlayarak egzersiz açılır. Ders dışı egzersiz planı yönetmeliğe uygun olmalı ve egzersiz açacak öğretmenin gerekli yeterliliğe sahip olması gerekmektedir.

Egzersiz yönetmeliği ile bu etkinliklerde görev yapabilecek eğitimciler ve bu eğitimcilerde aranacak yetenekler, her bir etkinlik için oluşturulacak sınıfların öğrenci sayıları ve buna benzer hususlar Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir. Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve milli eğitim müdürlüklerince onaylanır.

Okullarda Egzersiz açma yönetmeliği esaslarına göre okullarda açılacak tüm egzersizlerin ek derse oranı da egzersiz açılmasını etkilemektedir. Yönetmelik şartlarına uyarak siz değerli öğretmenlerimiz de ders dışı egzersiz açabilirsiniz.

DİĞER BLOG / DUYURU